Po-Pá 7°°- 21°°, So-Ne  10°°- 15°°hod.
titul

Naše závazná pravidla

při opravách, úpravách a rekonstrukcích bytů

 

Mnozí obyvatelé domu si chtějí zkvalitnit bydlení různými úpravami svého bytu. Ať už se jedná o drobnější práce, částečnou nebo celkovou rekonstrukci, jedná se často o velmi hlučné činnosti.

  Je dosti necitlivé vůči ostatním spolubydlícím provádět vrtací, bourací a jiné podobné práce v časných ranních či v pozdních večerních hodinách nebo je provádět nepřetržitě sedm dní v týdnu po dobu i několika měsíců. V domě bydlí také lidé, kteří nemohou z různých důvodů odjet někam ven, alespoň na víkend a jsou tak vystaveni značnému nervovému vypětí.

  Je teda potřeba nastavit určitá pravidla pro tyto činnosti tak, aby bylo co nejméně narušeno soužití s ostatními spolubydlícími.

  Věříme, že při dobré vůli lze veškeré práce naplánovat a zorganizovat tak, aby co nejméně znepříjemňovaly život ostatním.

Práce jako je (bourání, vrtání, řezání, sekání, zatloukání, stěhování nábytku apod.) je možné provádět pouze v níže uvedenou dobu:

                               Pondělí - pátek           8.00 - 18.00

                               Sobota - neděle         bez hlučných činností

Před zahájením oprav a stavebních úprav v bytech je nutno dodržet stanovené zásady:

 1. Každé střední úpravy je třeba oznámit písemně představenstvu družstva (jedná se např. o výměnu vstupních dveří, částečnou rekonstrukci koupelny, zasklení lodžie, výměnu podlah apod.)
 2. Každou rekonstrukci, na kterou je třeba stavební povolení musí odsouhlasit představenstvo družstva. Není dovoleno, bez předchozího souhlasu představenstva družstva, svévolně zasahovat do stavebních prvků a konstrukci bytu, bourat či jinak narušovat stavební příčky nebo nosné zdi.
 3. Při úpravách, které zasahují do společných prostor nebo vnějšího pláště domu (fasády, lodžie, parapety) není přípustné měnit barevný vzhled nebo povrch.
 4. Před zahájením prací je vhodné informovat spolubydlící na nástěnce v domě o rozsahu prací, datu zahájení a ukončení.

Je zcela samozřejmé, že každý kdo provádí při úpravách práce, které nějakým způsobem znečistí společné prostory domu nebo výtah, po sobě každý den po skončení prací uklidí.

 

 

rekonstrukce

PROFESE

 • Elektrikáři
 • Instalatéři
 • Zedníci
 • Obkladači
 • Malíři
 • Podlaháři
 • Truhláři
 • Parketáři
 • Úklidová služba

Možnost i architekta a statika

 

 

 

 

Více jak 20 let praxe!